DAHANA Karanuker
Родословная
Отец: Muay Thaj - Presa Awangarda
мать: Ak Nukker Hantau
Владельцы: Luiza i Angelo Conti
Питомник "Karanuker"
Dahana 10мес.

Dahana 10мес. Dahana 10мес.

Dahana 10мес. Dahana 10мес.

Dahana 11мес. Dahana 11мес.

Dahana,Faruh,Maciek,Neme Dahana,Hantau
назад
Hosted by uCoz