БелАз Белые Азиаты Прибайкалья 
FCI - EUROPEAN DOG SHOW 5.06.2005
назад Благодарим Marketu Kombercovu "Asian Legend" Kennel из Чехии за предоставленные результаты выставки

Туллн, Австрия
Sredneasiatskaia Ovtcharka
Judge / posuzoval: Nacko Savovski (MAK)
каталог     Фотографии

Males / Rude / Psi
Jungstenklasse / Puppy Class / trida dorostu:
Omok iz Vecaki (Zurhan Lear x Verena Iz Bazhova)VN1
Aytesh (Zebo x Jellia)VN2
Jugendklasse / Junior Class / trida mladych:
Asian Legend Amir (Benito x Ajrak Hanach Cardzov)V1, Europajugendsieger
Sher (Sapsan x Ayra)V2
Ryzazan Yakshi Has Jay (Vit Bir Eldash x Hasar)V3
Zwischenklasse / Intermediate Class / mezitrida:
Ilekor (Yuzbash Iz Aleksandrovoi Slobody x Indira)V1,CACA
Arus Castrum Novum (Rengohegyi Orman Hasszan x Ancla Malumi)V2,r.CACA
Yason Gundogar Diuldus (Zhoster x Yana)V3
Offeneklasse / Open Class / trida otevrena:
Bieters Kara-kum (Mavr x Clea Barsuk)V1,CACA,R.CACIB
Akbaj Di Tamerlano (Boszporuszi Naptuz bruno x Iszlami Cintia)V2,r.CACA
Rengohegyi Orman Battak (Rengohegyi Orman Hasszan x Baska Achal Tekin)V3
Zurhan Lear (Fac-Dzhonsons Gyurza x Eleila)V4
Boris King of Flocks (Ezon x Umma Borojo)V
Yan Gundogar Diuldus (Zhoster x Yana)VD
Championklasse / Champion Class / trida sampionu:
Yuzbash Iz Aleksandrovoi Slobody (Al-Ermak Mamay x Kara-Kele Aisha) V1,CACA,CACIB,BOB
Monarch (Dervish Bek Dzhan x Olachi)V2,r.CACA
Jaroslav Senat Gabtulchak ( Imir x Iris)V3
Berendey Bugay-Buba (Varuch x Berendey Jalchen)V4
Adzar Di Tamerlano (Boszporuszi Naptuz bruno x Iszlami Cintia)V
Boss (Bruno x Cintia)V
Females / Hundin / Feny
Jungstenklasse / Puppy Class / trida dorostu:
Astra Premium-PL (Rushtan Iz Aleksandrovoi Slobody)VN1
Russkiy Risk Mehir (Yuzbash Iz Aleksandrovoi Slobody x Miss Adjaria Iz Aleksandrovoi Slobody)VN2
Rus Grizli Beregynia (Altyn Kumly Burguit x P-Rada)VN3
Omir-Zaya Iz Vecaki (Zurhan Lear x Vereneya Iz Bazhova)VN4
Jugendklasse / Junior Class / trida mladych:
Kita Di Tamerlano (Adzsar Di Tamerlano x Akira Di Tamerlano)V1,Europajugendsieger
Chakra Baronas (Sapfir Iz Evdokimovoi Storozhki x Tedzhen Iz Evdokimovoi Storozhki) V2
Aydin (Yuzbash Iz Aleksandrovoi Slobody x Ufa)V3
Bajgus Mako-L-Ala (Afi Kajdar Zafar x Zoti)V4
Zwischenklasse / Intermediate Class / mezitrida:
Dombi Borojo (Samat-Chan Z Azie x Akbara Chan Z Azie)V1,CACA,r.CACIB
Muhabat (Aktos x L-Dzheihun)V2,r.CACA
Offeneklasse / Open Class / trida otevrena:
Asia Baronas (Rushtan Iz Aleksandrovoi Slobody x Sali Iz Evdokimovoi Storozhki)V1,CACA,CACIB
Yana Fan (Karay Pak x Lyalya Exellent)V2,r.CACA
Vereneya Iz Bazhova (Mushtari Iz Straji x Aysha Iz Bazhova)V3
Zocha (Ikar x Yana)V
Ajrak Hanach Cardzov (Akgush Avetis Koval x Hanach Borojo)V
Bajtal Kara-Kum (Mavr x Clea Barsuk)V
Arat?yn (Altyn Kuly Kragush x Gjilli-Viran Altan)V
Championklasse / Champion Class / trida sampionu:
Dom Semarglia Ataky (Altyn Kumly Burguit x Fazla)V1,CACA
Gorislava (Zlatogor x Noemi)V2,r.CACA
King Of Flocks Bonni (Ezon x Umma Borojo)V3
Tedzhen Iz Evdokimovoi Storozhki (Azsogdien Ak-Tay x Sudzha) V4
Ajgul Borojo (Akkus Chan Z Azie x Anat z Akordu)V
Berendey Kirida (Vit Bir Eldash x Berendey Jalchen)V
Geyra Z Karagandy (Bahtiyar Alu Crimea x Ajgun Z Karagandy)V
Miss Adjaria Iz Aleksandrovoi Slobody (Chaynaz Iz Aleksandrovoi Slobody x Zena Iz Aleksandrovoi Slobody)V
Brenda Titany Di Tamerlano V

Вверх
Назад
Hosted by uCoz